अनुमण्डल

जमताड़ा

  • अनुमण्डलक संख्या :- 1
  • अनुमण्डल का नाम :- जामताड़ा
  • अञ्चल सभक संख्या :- 6
  • प्रखण्ड सभक संख्या :- 6
  • पञ्चायत सभक संख्या :- 118
  • गाम सभक संख्या :- 1161
  • पंचायत समिति प्रमुखक संख्या :- 6
  • मुखियाक संख्या :- 118
  • शहरी स्थानीय निकायक संख्या :- 2 (जामताड़ा तथा मिहिजाम)

प्रखण्ड

क्रमांकप्रखण्डक नामपंचायत सभक संख्यागामक संख्या
1जामताड़ा22137
2कुंडहित15172
3नाला23261
4नारायणपुर25261
5कर्माटांड18151
6फतेहपुर15179
कुल संख्या1181161