साहिबगंज

साहिबगंज अनुमंडल
क्रमांक ब्लाक अंचल
1 साहिबगंज साहिबगंज
2 मंडरो मंडरो
3 बोरियो बोरियो
4 बरहेट बरहेट

राजमहल

राजमहल अनुमंडल
क्रमांक ब्लाक अंचल
1 तालझारी तालझारी
2 राजमहल राजमहल
3 उधवा उधवा
4 पथना पथना
5 बरहरवा बरहरवा