Araria/Narpatganj

नरपतगंज ब्लॉक अररिया ब्लॉकमें अछि ! नरपतगंज ब्लॉकमें कुल 29 टा पंचायत अछि !

 1. Anchara
 2. Babuaan
 3. Barhara
 4. Barhpara
 5. Basmatiya
 6. Bela
 7. Bhanghi
 8. Dargahiganj
 9. Fatehpur
 10. Gokhlapur
 11. Gorraha Vishanpur
 12. Khabdah
 13. Khaira
 14. Madhura (N)
 15. Madhura (S)
 16. Madhura (W)
 17. Manikpur
 18. Mirdaul
 19. Nathpur
 20. Nawabganj
 21. Palasi
 22. Pathraha
 23. Pharhi
 24. Pithoura
 25. Posdaha
 26. Ramghat Koshkapur
 27. Rewahi
 28. Sonapu
 29. Tamganj
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License